ربات های اسباب بازی برای دختران یا پسران؟

اولین ربات های اسباب بازی که ساخته شدند اغلب شمایل آدم آهنی های جنگی را داشتند. مثل اتمیک ربات، رابرت ربات و رادیکون ربات که راه میرفتند،تیر میزدند و چشمانشان برق میزد. 

در تبلیغات این ربات ها هم از تصویر پسر بچه ها استفاده میشد. با این که در جایی رسما اعلام نشده بود که این اسباب بازی ها پسرانه اند اما اینگونه جا افتاده بود که دخترها نباید با این ربات ها بازی کنند. 

اگر دختر ها به این اسباب بازی ها علاقه نشان میدادند، با این واکنش مواجه میشدند که آدم آهنی پسرانه است و دختر ها باید با عروسک هایشان بازی کنند. این نگاه برای فعالان حقوق زنان و دختران قابل نقد بود. اما این اختراعات آنقدر برای رسانه ها به لحاظ یک رویداد علمی جذا ب بود که صدای کنشگران اجتماعی به گوش کسی نرسید.

دختر بچه ها تا سالیان با حسرت به پسر هایی نگاه میکردند که با آدم آهنی جذاب خود مشغول بازی بودند.

ربات اسباب بازی
ربات اسباب بازی

ربات ها و زندگی

با گذشت زمان و به مرور ربات ها دارند به زندگی ما وارد میشوند. و خارج از تمامی تعاریف جنسیت زده به یار و همراه انسان ها تبدیل میگردند.حتی میتوانند به راحتی برای مقابله و ایجاد تغییر با کلیشه های جنسی مورد استفاده قرار بگیرند.

چرا که در سطح جهانی، جنبش اجتماعی که همه ما در حال حرکت به سمت آن هستیم “برابری” است.  آموزش این مهم از سنین پایین به کودکان در همه جای جهان باب شده است.

پس در کنار عروسک های باربی سفید پوست لاغر اندام که الگوی زنانگی و زیبایی بودند عروسک های رنگین پوست با شمایل نژاد های مختلف و با اندام های گوناگون ساخته شد. برای آموزش این موضوع که همه آدم ها زیبا هستند و الگو های ظاهری و جنسی شخصیت افراد را شکل نمیدهد.

ربات ها برای همه بچه ها

این اتفاق در سایر بازی ها و اسباب بازی ها از جمله ربات های اسباب بازی هم جریان پیدا کرد و به شدت در حال رشد است.علاوه بر ربات هایی که به لحاظ رنگ، صدا و برنامه به گونه ای طراحی شده اند که میتوان نام دخترانه یا پسرانه بر آنها  گذاشت. ربات های بسیار زیادی هم تولید شدند که جنسیت ندارند و هم برای دختران و هم برای پسران جذاب هستند.

کودکان با ربات هایشان وارد تعامل میشوند به آنها می آموزند و از  آنها یاد میگیرند.

ربات های اسباب بازی روز به روز پیشرفت میکنند. متنوع میشوند و همچنین با هدف های خاص متناسب با نیاز مشتریان در تمام جهان در حال تولید هستند.

ربات اسباب بازی